Tillsammans har vi roligt och lär oss för livet!

Våra ledord är glädje, nyfikenhet och kunskap.

LÄRs elever ska på ett lustfyllt sätt och med stor nyfikenhet få med sig de kunskaper och färdigheter som behövs inför framtiden.

LÄR har en strukturerad pedagogisk verksamhet med högt ställda kvalitetsmål där elever och personal ska trivas och må bra. På LÄR vill vi stimulera barnens nyfikenhet att lära.